شرايط راه اندازی اينترنت

راه اندازی اولیه حدود ۴ تا ۶ روز طول میکشد، مسئولیت قطع اینترنت و تسویه حساب با شرکت ارائه دهنده قبلی، به عهده مشترک است

هزینه‌های اولیه شامل یک نوبت هزینه غیر قابل برگشت راه اندازی به مبلغ ۵۰$ ، به علاوه سپرده قابل برگشت تجهیزات تحویل شده به مبلغ ۷۰$ که در زمان باز پس آوردن کامل آنها، بازپرداخت میگردد (در صورت تمایل به پیش پرداخت یکساله، هزینه راه اندازی رایگان است)

درصورت انتخاب پرداخت ماهیانه: هزینه ماهیانه به صورت پیش پرداخت، و قبل از شروع هر ماه، از کارت بانکی یا کارت اعتباری شما برداشت میگردد. در صورت عدم پرداخت، ابتدا اقدام به برداشت از محل کارت دوم شما گردیده، و اگر باز هم پرداخت امکان پذیر نباشد و پیگیری تلفنی هم بی‌نتیجه باشد، به ناچار اینترنت قطع میگردد (هزینه راه اندازی مجدد اینترنت قطع شده، ۵۰$ در هر نوبت می‌باشد)

قطع سرویس اینترنت ، اگر از ماه قبل اطلاع داده شده و تجهیزات قبل از شروع ماه جدید تحویل دفتر گردد، هزینه یی ندارد

در صورت نقل مکان، هزینه برقراری مجدد در محل جدید ۵۰$ می‌باشد

تنها شماره تلفن تماس جهت خدمات مشتریان و پشتیبانی فنی ۶۰۴.۷۵۷.۹۱۹۱ است .به پیامک ، ایمیل یا مسنجر ترتیب اثر داده نمی‌شود

Internet Activation Agreement (english)

- Initial set up time takes about 4-6 business days. Cancellation of internet service with the previous provider, and all associated costs ,are the customer responsibility.

- Initial activation cost is $50 (One time non-refundable fee) ,equipment deposit is $70 and refundable upon returning the equipment in fair and working condition.( In case of full pre-payment for One Year, the activation cost will be waived)

- (If monthly plan is chosen) Monthly charges will be prepaid using subscriber’s Credit/Debit card on pre-authorized recurring basis before beginning of each month. In case of declined payment, we will use the backup Credit /Debit card on file, and if denied again, and no response to our follow up calls, the internet service is disconnected immediately (Resuming the service cost ,in case of disconnection, is $50 on each occurrence)

- There is no cancellation fee, if we get one month notice and receive the equipment returned in our office prior to the new month period.

- Moving to new home requires an $50 moving fee each time.

- For any inquiries, customer service or technical support, please contact only at (604) 243-5554. Sorry, NO sms, emails or messengers.